Adoptievoorwaarden

·         De adoptant verbindt zich ertoe om het dier goed te verzorgen, steeds te voorzien van goede en volwaardige voeding en vers drinkwater

·         Indien het dier ziek is, het slachtoffer werd van een ongeval of een operatie moet ondergaan moet de adoptant een dierenarts inschakelen en instaan voor de kosten.

·         Indien het dier ziek wordt binnen een termijn van 14 dagen na adoptie, dient u de dierenarts van Poezenbos vzw te contacteren. De dierenartskosten worden onder deze voorwaarden vergoed door Poezenbos vzw. Indien u een andere dierenarts contacteert, worden de gemaakte dierenartskosten niet vergoed.

·         Het dier moet jaarlijks gevaccineerd en indien nodig ontvlooid/ontwormd worden

·         Poezenbos VZW is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de kat of dierenartskosten die volgen uit ziekte, ongeval of operatie.

·         Poezenbos VZW heeft steeds het recht om contact op te nemen met de adoptant in persoon of via telefoon/e-mail

·         De adoptant verbindt zich binnen de 2 weken na adoptie contact op te nemen met Poezenbos VZW omtrent de toestand van het dier

·         Het betaalde bedrag is een bijdrage in de onkosten en geen aankoopsom

·         Poezenbos VZW verklaart dat ieder dier steeds werd onderzocht door een erkende dierenarts. Adoptant erkent het risico op verborgen gebreken van het dier die door de dierenarts onmogelijk konden vastgesteld worden. Adoptant verbindt zich ertoe om in zo’n geval Poezenbos VZW onmiddellijk op de hoogte te stellen. Poezenbos VZW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verborgen gebreken of ziektes en de daaruit voortvloeiende onkosten.

·         Het geadopteerde dier mag door de adoptant niet verkocht noch weggegeven worden, noch gebruikt worden voor proeven.

·         Het geadopteerde dier kan enkel worden meegenomen in een transportbak voorzien voor katten/honden. Indien de adoptant niet voorzien is van een transportbak wordt het geadopteerde dier niet meegegeven.

·         Bij twijfel over het welzijn van zowel het geadopteerde dier of de adoptant, mag Poezenbos VZW ten alle tijden beslissen om het geadopteerde dier weg te halen bij huidige adoptant.

·         Betaalde bedrag kan enkel terug worden gevorderd bij overlijden van de kat of ernstige ziekte bij de kat alvorens deze bij de nieuwe eigenaar is.